Privacybeleid V.O.F NH-Light

http://www.nhlight.nl

Over ons privacybeleid

V.O.F NH-Light geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het

verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze

diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen en ter beschikking aan

derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van V.O.F

NH-Light. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/12/2018, met het publiceren van een

nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u

aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

JouwWeb

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze

dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot uw gegevens 

om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. JouwWeb

is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te

nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de 

software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. JouwWeb behoudt zich het recht voor om

verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening ver te verbeteren.

 

Webhosting

JouwWeb

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van JouwWeb. JouwWeb verwerkt persoonsgegevens namens ons en

gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik

van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. JouwWeb heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. JouwWeb is op

grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

JouwWeb

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van JouwWeb. Deze partij heeft

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. JouwWeb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer

vertrouwelijk.

 

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.

Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie

behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan

(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw

persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie`s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en Logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en

woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen

ter beschikking.